Melle Jorritsma | PinkWeb

“Werksaambeter, goed werk, werkt goed!”

PinkWeb heeft enkele doelstellingen geformuleerd op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij hebben we bewust ruimte gemaakt in de organisatie om een kans te bieden aan iemand voor wie het al enige tijd moeilijk is om werk te vinden. Via Werksaambeter kwamen we op een goede manier in contact met geschikte kandidaten, die op een laagdrempelige manier bij ons aan de slag konden gaan. Met Werksaambeter konden we waar nodig altijd snel overleggen, wat zeker heeft bijgedragen een succesvol traject voor zowel de medewerker als voor ons. De goede begeleiding heeft er zeker aan bijgedragen dat we inmiddels een medewerker direct in dienst hebben genomen.