Ruud | Dura Vermeer

“Werksaambeter kijkt écht naar de mensen en denkt in duurzame oplossingen.”

Toen WerksaamBeter drie jaar geleden met Dura Vermeer ging samenwerken is er ook met andere partijen gesproken. Voor deze partijen is toen niet gekozen, omdat die vooral ‘plat’ mensen weg wilden zetten. Zij keken enkel naar het business model, in plaats van dat er een ambitie was om écht naar de mensen te kijken en duurzame oplossingen te bedenken. Naomi deed dit wél en dat was dan ook de reden om met haar de samenwerking aan te gaan.

Ruud denkt bij de samenwerking met WSB aan saamhorigheid, het samen ontwikkelen van ideeën én aan het samen in praktijk brengen van die ideeën. Ze hebben alles op het vlak van SROI echt sámen gedaan, als partners. Ze luisteren naar elkaars problemen/dingen waar ze tegenaan lopen en gaan daar samen mee aan de slag.

Ruud Smits, voormalig Directeur Inkoop | Dura Vermeer