uw partner
voor inclusiever
werven en SROI

SROI staat voor Social Return On Investment, of in gewoon Nederlands; iets terugdoen voor de samenleving.

Onze aanpak is altijd maatwerk en passend bij de cultuur en werkwijze van een organisatie. Het heeft vaak de voorkeur: een jonge, vitale opgeleide vrouw of man aannemen, met precies de juiste hoeveelheid werkervaring. Inmiddels weet iedereen dat juist een divers werknemersbestand de creativiteit en productiviteit op de werkvloer ten goede komt en zelfs het ziekteverzuim omlaag brengt. De meest succesvolle organisaties zijn vaak een reële afspiegeling van de samenleving.

succesverhaal

Het unieke concept Bureau Social Return.

–  Dura Vermeer

dienstverlening

Is het de wens om inclusiever te werven of om te werken aan een generieke aanpak voor invulling van social return vraagstukken? Willen jullie als organisatie bijdragen aan een bredere maatschappelijke doelstelling?

Bij WerksaamBeter geloven we in gemotiveerde mensen en organisaties die kansen pakken, die samen willen werken aan een betere toekomst. We hebben de kennis, het netwerk en jarenlange ervaring om elk vraagstuk tot een goed einde te brengen.

Ruud | Dura Vermeer

“Werksaambeter kijkt écht naar de mensen en denkt in duurzame oplossingen.”

Zien jullie door de bomen het bos niet meer? Is er sprake van diverse social return projecten, maar hebben jullie de precieze waarden niet overzichtelijk? WerksaamBeter ontzorgt en brengt de huidige social return waarden en verplichtingen binnen jullie organisatie onderneming volledig in kaart. Met de gedegen kennis omtrent de social return regelgeving is WerksaamBeter jouw welkome partner, die jullie van professioneel advies en begeleiding kan voorzien.

Is de organisatie van een dermate omvang dat er een meer structurele oplossing gewenst is, dan kunnen we binnen jullie organisatie een intern Bureau Social Return opzetten. Er wordt dan in de organsiatie fysiek een plek gecreëerd waar managers en medewerkers terecht kunnen met hun vragen over social return en de invulling hiervan.

Tijdens deze basiscursus maakt u kennis met de verschillende aspecten van Social Return. 

 • Wat is Social Return, welke partijen en welke termen horen daarbij? 
 • Hoe realiseer je Social Return en wat zijn de spelregels die daarbij horen? 
 • Hoe maak je van SROI een business case voor je organisatie (i.p.v. verplichting met extra kosten en inspanning)?


We gaan gezamenlijk de challenge aan om de verborgen SROI schat te vinden. Vinden we in deze cursus € 15.000 of misschien wel € 150.000 aan onbenutte SROI-waarde? Aan de hand van enkele cases laten we je kennis maken met de verschillende aspecten van SROI en leren we hoe om te gaan met de verschillende spelregels.

Doelgroep
Deze basiscursus is voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met Social Return. Als verkoper, projectleider, werkvoorbereider, HR-medewerker, inkoper, facilitair manager, bidmanager en is voor elk niveau te volgen. 

Leervorm
Deze basiscursus is een klassikale cursus van 1 dagdeel voor 6 tot maximaal 10 deelnemers. Na afloop worden hand-outs beschikbaar gesteld als praktisch naslagwerk kunnen dienen.

Inhoud

 • Ontstaan en doel van SROI
 • SROI-spelregels en rapportage
 • Welke kansen liggen er als je breder kijkt naar SROI?
 • Wat is verborgen SROI?

Prijs
De kosten voor de basiscursus Introductie SROI bedragen € 1175,-, exclusief BTW. 

Werksaambeter biedt consultancy aan op de volgende gebieden:

 • SROI-vraagstukken,
 • Uitvoeren inventarisatie, nulmeting,
 • Borging van SROI-processen binnen de huidige organisatie
 • (Mee-) schrijven aan een Tender/Tendermanagement

Voor advies, begeleiding en consultancy van Werksaambeter geldt een uurtarief van €95,- per uur exclusief reiskosten. Voor langduriger ondersteuning biedt Werksaambeter ook een meer voordelige strippenkaart. Inzet van “strippen” vindt plaats op afroep en wordt in overleg ingepland.

Uitzenden
De dienstverlening van WerksaamBeter voor het invullen van een vacature is op basis van no-cure-no-pay. Vanaf het moment dat een kandidaat wordt ingezet worden er kosten in rekening gebracht. Wat gaat daaraan vooraf?

 • WerksaamBeter werft kandidaten;
 • WerksaamBeter organiseert en begeleidt de selectiegesprekken;


Als er sprake is van een match krijgt de kandidaat een arbeidsovereenkomst bij WerksaamBeter. Met de opdrachtgever wordt een inleenovereenkomst opgesteld zodat de kandidaat te werk gesteld kan worden.  Met deze constructie draagt de opdrachtgever geen werkgeversrisico. WerksaamBeter betaalt salaris en zorgt voor alle emolumenten die bij een arbeidsovereenkomst horen. De opdrachtgever betaalt een tarief per gewerkt uur.

WerksaamBeter heeft duurzame uitstroom als doelstelling. Na 12 maanden inzet via een uitzendconstructie met WerksaamBeter wordt bepaald hoe het verdere traject eruitziet. Wij hanteren na 12 maanden geen overnamekosten. Mocht de opdrachtgever de kandidaat eerder over willen nemen dan zal er een overname fee van toepassing zijn gebaseerd op de nog resterende looptijd van de overeenkomst.

Werving en selectie
Willen jullie ondersteuning bij de werving en selectie, maar de persoon daarna zelf meteen in dienst nemen? Dan is dat ook mogelijk. Wij hanteren een wervingsfee die 15% van het totale jaarsalaris bedraagt. De factuur voor deze fee zal in twee gelijke delen gefactureerd worden, de eerste factuur bij aanvang en de tweede factuur als de kandidaat 3 maanden heeft gewerkt en nog in dienst is.

hoe verloopt
zo'n traject?

persoonlijke aanpak

Social Return is altijd maatwerk. We leren jou en de organisatie graag persoonlijk kennen om beleid en oplossingen duurzaam te integreren in de bedrijfscultuur en bedrijfsvoering.

van verplichting naar verrijking

WerksaamBeter zorgt ervoor dat social return ook een verrijking wordt. Maximale sociaal maatschappelijke impact realiseren met oplossingen die naadloos aansluiten bij de core business en bijdragen aan het onderscheidend vermogen.

integratie en implementatie

WerksaamBeter helpt om samen de social return functie te verankeren in de processen, van commercie tot HR en inkoop. Tegelijkertijd wordt “verborgen SROI-waarde” uit de reguliere processen verzilverd. Dit levert doorgaans verrassend veel op!

ontwikkeling en kennisdeling

Social return is een vak apart. Geen rocket science, maar wel een vakgebied dat veel processen raakt, continu in beweging is en potentieel grote financiële risico’s meebrengt. WerksaamBeter helpt je om de juiste weg te vinden en leert je de basisprincipes van social return. Consultancy, coaching en training zijn erop gericht om het spel zelf te spelen.

waardevolle samenwerking

Sociale impact realiseer je samen. Als partner werken wij samen aan oplossingen met aandacht voor elkaars uitdagingen en belangen. Open en transparante samenwerking op basis van gelijkwaardigheid. Lees de ervaring van Ruud – Dura Vermeer!

deze organisaties gingen je voor

- Mohammed Azri
Onze samenwerking zit voornamelijk in het bemiddelen van onze klanten naar vacatures voor de banenafspraak. Werksaambeter heeft kennis maar ook ervaring in werving en selectie van krachten met een arbeidsbeperking.
lees het succesverhaal
- Ruud Smits | Directeur Inkoop
We spraken diverse partijen, maar de keuze viel op geen van hen omdat deze vooral ‘plat’ mensen weg wilden zetten. Zij keken enkel naar het business model, in plaats van dat er een ambitie was om écht naar de mensen te kijken en duurzame oplossingen te bedenken. WerksaamBeter doet dit wél!
lees het succesverhaal
- Nienke Schütte | Projectmanager
Wat een verademing om WerksaamBeter te ontmoeten in het oerwoud van aanbieders. Scherp, helder en met een oplossing voor de vele uitdagingen waar werkgevers tegenaan lopen. WerksaamBeter spreekt de taal van de werkgever. Ze begrijpen de uitdagingen en vertalen dit naar een heldere propositie.
lees het succesverhaal
Vorige slide
Volgende slide